Załóż konto w Hurtownii Zaloguj się
wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk: 0 - 0,00 zł Schowek: 0

Kontakt

 • Krzysztof Zieliński
 • Krzysztof Zieliński
  NIP: 726 237 45 38
 • E-mail:szaliczki@szaliczki.pl
 • Telefon(0048) 884 370 021
 • Godziny działania sklepu7:30 - 15
  Proszę o niewykorzystywanie danych teleadresowych do przesyłania zapytań o pozwolenie wysłania oferty, reklam i innego rodzaju SPAM-u i śmieci.

Nowości w sklepie

1
Gawroszka - apaszka 686-335

Gawroszka - apaszka 686-335Ceny widoczne po zalogowaniu

Szal "jedwab" wiosenny - duże kwiaty - 01

Szal "jedwab" wiosenny - duże kwiaty - 01Ceny widoczne po zalogowaniu

Szal "jedwab" wiosenny - duże kwiaty - 05

Szal "jedwab" wiosenny - duże kwiaty - 05Ceny widoczne po zalogowaniu

Gawroszka - apaszka 686-324

Gawroszka - apaszka 686-324Ceny widoczne po zalogowaniu

Gawroszka - apaszka 686-325

Gawroszka - apaszka 686-325Ceny widoczne po zalogowaniu

Gawroszka - apaszka 686-326

Gawroszka - apaszka 686-326Ceny widoczne po zalogowaniu

Gawroszka - apaszka 686-321

Gawroszka - apaszka 686-321Ceny widoczne po zalogowaniu

Gawroszka - apaszka 686-322

Gawroszka - apaszka 686-322Ceny widoczne po zalogowaniu

Gawroszka - apaszka 686-313

Gawroszka - apaszka 686-313Ceny widoczne po zalogowaniu

Gawroszka - apaszka 686-316

Gawroszka - apaszka 686-316Ceny widoczne po zalogowaniu

Zasady sprzedaży

Informuję, że strony hurtowni SZALICZKI.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

 

I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez HURTOWNIĘ sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów Instytucjonalnych z Hurtowni Internetowej SZALICZKI.pl, dostępnej pod adresem www.szaliczki.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2.    Hurtownia Internetowa SZALICZKI.pl działająca pod adresem www.szaliczki.pl z siedzibą w Łodzi 91-855 przy ul. Łagiewnickiej 103A, NIP 7262374538 REGON 472862285 o nazwie Krzysztof Zieliński zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (zwany w dalszej części Regulaminu Sklepem). 

3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

4.    Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

5.    Hurtownia Internetowa www.szaliczki.pl jest platformą handlową umożliwiającą zakup produktów fabrycznie nowych tylko i wyłącznie klientom hurtowym prowadzący działalność gospodarczą. Zakup dokonywany jest na podstawie umowy wzajemnej pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

6.    Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sklepem. 

7.    Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Hurtowni Klient akceptuje Regulamin.

8.    Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Hurtowni Internetowej SZALICZKI.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Hurtowni (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Hurtowni lub podmiotom, z którymi Hurtownia zawarła stosowne umowy.

9.    Informacje o Produktach podane w Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

10. Informacja o cenie podawana na stronie www.szaliczki.pl ma charakter wiążący. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Hurtowni, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Hurtowni błędnej ceny Klient zostanie powiadomiony o tym wiadomością e-mail.

11. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Hurtowni w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Wszystkie zdjęcia są własnością Hurtowni i zabrania się ich wykorzystywania bez pisemnej zgody Hurtowni.

12. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Hurtowni (dotyczy Klientów, którzy nie dokonywali wcześniej zakupów za pośrednictwem Hurtowni) jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży). Rejestracji dokonuje się na stronie ZAŁÓŻ KONTO TERAZ

o   Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez Hurtownię do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) oraz do celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym Klient, składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wcześniej wymienionych

II. Zakres, warunki i zasady korzystania z Hurtowni Internetowej SZALICZKI.PL

1.          Klient zobowiązany jest w do:

         a.          korzystania z usług oferowanych przez Hurtownię w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

        b.          niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Hurtowni Internetowej niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

         c.          korzystania z usług oferowanych przez Hurtownię w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

        d.          niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

         e.          korzystania z usług oferowanych przez Hurtownię w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Hurtowni, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

         f.          korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Hurtowni Internetowej SZALICZKI.PL jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

2.          Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Hurtowni Internetowej i/lub podczas dokonywania Zamówienia drogą telefoniczną.

3.          Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Hurtownię o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

III.  REJESTRACJA

1.    Rejestracji dokonuje się na stronie ZAŁÓŻ KONTO TERAZ. Wypełniając formularz rejestracyjny klient podaje dane do faktury i do wysyłki towaru. Podanie nr telefonu jest dobrowolne, lecz znacznie przyspiesza kontakt w przypadku domówienia szczegółów transakcji. Wszelkie dane podane przez klienta podczas rejestracji są chronione i wykorzystywane wyłącznie do wysyłki towarów i wystawiania faktur. Nie udostępniamy tych danych osobom trzecim.

a.    Klienci z Polski Po zakończeniu rejestracji na mail podany przez klienta zostaje wysłany link weryfikujący adres mailowy. Po kliknięciu na ten link klient zostaje automatycznie przeniesiony do sklepu, jego konto jest w pełni aktywne. UWAGA w przypadku nieotrzymania linku weryfikującego proszę sprawdzić folder SPAM i dodac adres nadawcy do białej listy.

b.    Klienci z poza Polski Klient powinien zaznaczyć pole "Firma z poza Polski" Po wypełnieniu wszystkich pól formularz zostaje wysłany do hurtowni. Po weryfikacji danych konto klienta najpóźniej w ciągu 24 h zostaje aktywowane.

IV. Ceny

1.    Wszystkie ceny widoczne są tylko dla zalogowanych klientów. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami netto do których należy doliczyć obowiązujący w danym czasie podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez pracownika Hurtowni i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

2.    Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Hurtowni, usuwania produktów z oferty Hurtowni, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Hurtowni bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

3.    Hurtownia zastrzega możliwość zmiany ceny w przypadku gdy wystąpi błąd w cenniku lub cena towaru nie będzie zgadzała się z ceną realną, w przypadku błędów technicznych, bądź błędów wynikających ze złego wprowadzenia,

 V. Zamówienie

1.     Klient może logować się w hurtowni i dokonywać zakupów. Kupujący dokonuje zakupu towaru poprzez wybranie ilości danego produktu i naciśnięcie przycisku "Do koszyka". Po dokonaniu wszystkich zakupów klient naciska na górnym pasku ikonę koszyka. Tutaj klient może dokonać zmiany ilości produktów w koszyku, oraz wybrać sposób dostawy. Klientów detalicznych zapraszam do sklepu internetowego www.APASZKA.com Po naciśnięciu przycisku "Do kasy" klient może zmienić adres do faktury i adres wysyłki. W tym oraz następnym oknie możemy dodać komentarz do zamówienia lub informację dla sprzedawcy.  TOWAR DLA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPY PO RAZ PIERWSZY LUB NA KWOTĘ PONIŻEJ 150 PLN WYSYŁAMY TYLKO PO WCZEŚNIEJSZEJ WPŁACIE NA KONTO. Przy dłuższej współpracy możliwa jest wysyłka za pobraniem. Sprzedawca może bez podania przyczyny odmówić wysyłki za pobraniem.
Po naciśnięciu przycisku "Kontynuuj" następuje podsumowanie zamówienia. W tym oknie możemy zaznaczyć wysłanie na e-mail faktury PROFORMA. Widzimy też całkowitą kwotę zamówienia. Po naciśnięciu przycisku "Potwierdź zamówienie" Zakupy zostają zakończone, na adres mail klienta i hurtowni zostaje wysłane zamówienie. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest otrzymanie jego na adres e-mail podany podczas rejestracji. Koszyk klienta jest pusty.

2.    Klienci z poza Polski
W przypadku klientów z poza Polski w komentarzu do zamówienia prosimy wpisać walutę płatności za zamówienie. Możliwa jest płatność w EURO, DOLARACH AMERYKAŃSKICH i ZŁOTYCH POLSKICH. W przypadku wysyłki poza granice Polski nie ma możliwości wysyłki za pobraniem.
Po otrzymaniu przez hurtownię zamówienia na adres e-mail klienta zostaje wysłana kwota do przelewu, wraz z kosztami wysyłki. Po zaksięgowaniu przelewu na koncie hurtowni zamówienie zostaje wysłane na wskazany adres.

3.    Wszystkie prezentowane towary można również osobiście odebrać na bazarze hurtowym koło Łodzi:
-Stary Głuchów rząd 22a miejsce 7 (aleja "Piotrkowska")
sprawdż godziny pracy
 

VI. Formy płatności

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności przelewem na konto bankowe mBank - 55 1140 2004 0000 3602 8209 2733 pełnej wartości zamówienia z góry
 2.     Istnieje możliwość zapłaty przelewem bankowym poprzez platformę PRZELEWY24 płatność w czasie rzeczywistym.
 3.     Istnieje możliwość zapłaty kartą kredytową poprzez platformę PRZELEWY24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Płatność za pobraniem tylko dla klientów dokonujących zakupy po raz kolejny.VII.WYSYŁKA

1.    Korzystamy z usług firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Realizacja dostawy odbywa się w ciągu 2-7 dni od otrzymania zamówienia w zależności od stanów magazynowych, chyba że informacja na stronie głównej mówi inaczej. Koszty transportu do kwoty jednorazowych zakupów 2000 PLN netto pokrywa Kupujący, powyżej 2000 PLN netto wysyłka na terenie kraju jest bezpłatna. Bezpłatna wysyłka powyżej kwoty 2000 PLN obowiązuje tylko przy przedpłacie za towar i odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Bezpłatna wysyłka towarów obowiązuje tylko w przypadku zamówienia na kwotę 2000 PLN netto towarów nie będących w promocji lub nie objętych innymi indywidualnymi zniżkami cen.
Koszty transportu w przypadku klientów z Polski są uwzględniane na fakturze VAT w ostatniej pozycji. W przypadku klientów z poza Polski są doliczane do wartości towaru.

2.    Koszt transportu uzależniony jest od odległości do miejsca dostawy, oraz wagi przesyłki i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie. Hurtownia może dostarczyć zamówione towary transportem własnym.

3.    Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

              a.     uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

             b.     niekompletności przesyłki,

              c.     niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

   Należy skontaktować się z obsługą Sklepu informując o zdarzeniu wysyłając e-mail na adres szaliczki@szaliczki.pl

 

VIII.REKLAMACJE i ZWROTY

1.    W przypadku wady fabrycznej towaru prosimy o informację mailową lub telefoniczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania z numerem modelu i opisem uszkodzenia. Odesłanie wadliwego wyrobu prosimy dokonać po potwierdzeniu mailowym ze strony hurtowni, na własny koszt. Zwrot wadliwego towaru należy dokonać w ciągu jednego miesiąca od otrzymania towaru. W zależności od stanów magazynowych dokonujemy wymiany wyrobu na wolny od wad, proponujemy inny produkt lub zwracamy pieniądze za zakupiony wyrób. W ostatnim przypadku wysyłamy również fakturę korygującą, której kopię po podpisaniu prosimy odesłać na adres hurtowni.

2.    Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Kolory wyrobów przedstawionych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora

3.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

4.    Brak sporządzenia przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu reklamacyjnego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.

5.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii dowodu sprzedaży, oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki.

6.    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

7.    Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Oferta Hurtowni nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. 

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hurtownią a Klientem zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby hurtowni.

3.    Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Hurtowni. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2013 r. ze zmianami 06-04-2016


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu